Criteria

Er is een deskundige jury samengesteld uit de wereld van onderwijs, filosofie, journalistiek en uitgeverij. Deze jury zal bij het beoordelen van columns en de mondelinge bijdragen letten op de onderstaande zeven criteria:

  • Actueel: De Jonge Denker stelt filosofische (begin)vragen die relevant zijn voor de wereld van nu en schetst een heldere alledaagse context.
  • Creatief: De Jonge Denker brengt nieuwe (speculatieve) ideeën en alternatieve hypotheses in en kan doordenken op de implicaties daarvan.
  • Kritisch: De Jonge Denker gaat duidelijk in op argumenten op basis van heldere, consistente redeneringen.
  • Presentatie: De Jonge Denker is talig en in stijl helder, gevat en overtuigend.
  • Houding: De Jonge Denker heeft een actieve, open en luisterende houding waaruit interesse blijkt voor andere perspectieven.
  • Begeleiding: De Jonge Denker stimuleert het voeren van diepgaande gesprekken waarin begrip is voor elkaar en zonder direct oordeel op elkaar gereageerd wordt.
  • Vragen: De Jonge Denker helpt aannames en begrippen te verhelderen door voorbeelden aan te dragen en/of vragen te stellen (in reactie op anderen).

In een column ligt daarbij de focus op de eerste vier criteria, waar in speeches / gesprekken met name aandacht is voor de laatste drie criteria en de ‘presentatie’ daarin ‘uiteraard’ een spil is.