Wedstrijd

Docenten krijgen via de VFVO een uitnodiging aan het einde van het schooljaar om hun leerlingen uit te dagen een filosofische column te schrijven over het nieuwe thema voor de maand van de filosofie in april het daaropvolgende jaar (voor publiek nog geheim).

Iedere school mag maximaal drie talentvolle leerlingen een column laten insturen, mits prikkelend en origineel, goed geschreven en toegankelijk voor een breed publiek. Een vakjury kiest de beste columns en nodigt de schrijvers hiervan uit om deze voor te dragen op een avond (eind oktober) die geheel gewijd zal zijn aan De Jonge Denkers. Op die avond zullen de gekozen leerlingen hun columns voordragen (‘speechen’) én filosofische gesprekken voeren met elkaar. De leerlingen die daar als ‘besten’ uit de bus komen, worden De Jonge Denkers voor het schooljaar.