(Publieks)filosofie in het VO

Vanuit een rijke filosofische traditie leren we in het (voortgezet) onderwijs met leerlingen na te denken over belangrijke vragen die op dit moment spelen. Om ideeën te onderzoeken en een eigen visie te ontwikkelen, oefenen we met hen in het schrijven van essays. We organiseren daarom ieder jaar de Nederlandse Filosofie Olympiade (http://filosofieolympiade.nl) – een ervaring die leerlingen in hun ontwikkeling als filosoof en mens stimuleert.

Van een Jonge Denker des Vaderlands wordt (ook) nog iets anders gevraagd: hij of zij kan in een aantrekkelijke stijl een breed publiek aanspreken met kortere teksten, voordrachten en stimuleren dat er een diepgaand gesprek ontstaat in de samenleving. Jonge Denkers komen daarbij met nieuwe invalshoeken op de actualiteit of laten zien waarom een niet-gezien onderwerp dringend onze aandacht nodig heeft. Dit is de wereld van de ‘publieksfilosofie’, zoals voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer die beschrijft in haar gelijknamige afscheidsboek

Met ons filosofie-onderwijs willen we opgroeiende mensen inspireren om zelf te onderzoeken hoe ze zich betekenisvol kunnen verhouden tot zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Met deze Jonge Denkers willen we deze liefde voor wijsheid ook wakker maken buiten de school, bij een breed publiek.